Ποια 5 στοιχεία δηλώνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη

Γνωρίζετε ανθρώπους που φαίνονται πάντα μετριοπαθείς ή αυτούς που επίσης αντιμετωπίζουν ήρεμα κάθε προβληματική κατάσταση και προδιαθέτουν πάντα τους άλλους με ευκολία; Είναι πολύ πιθανό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης συναισθημάτων. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι αυτός ο τύπος ευφυΐας είναι θεμελιώδης για την επιτυχία στη ζωή. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι οι δείκτες της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πιο σημαντικοί από αυτούς του IQ.

 συναισθηματική-νοημοσύνη-συμπεριφορά-χαρακτηριστικά-στοιχεία-προσωπικότητα-γνωρίσματα-συναισθήματα-σκέψη-συναισθήματα

Σε κάθε περίπτωση, μελέτες δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται άμεσα με σχεδόν κάθε διαδικασία της συνειδητής προσωπικότητας – από τη λήψη αποφάσεων έως τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Τι χρειάζεστε για να αναπτύξετε τα συναισθήματά σας; Σύμφωνα με τη θεωρία του ψυχολόγου Daniel Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη βασίζεται σε πέντε διαμορφωτικά στοιχεία.

Αυτογνωσία για τη συναισθηματική νοημοσύνη

συναισθηματική νοημοσύνη στοιχεία συμπεριφοράς χαρακτηριστικά προσωπικότητας iq ζωή

Η αυτοανακάλυψη ή η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα είναι ένα καθοριστικό μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης. Επιπλέον, δεν μπορούμε μόνο να διακρίνουμε τα συναισθήματά μας, αλλά και να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις των δικών μας ενεργειών.

Για να βελτιώσουμε την αυτογνωσία, πρέπει να παρατηρήσουμε τις διαφορετικές συναισθηματικές μας αντιδράσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναλύσουμε με ακρίβεια τη συναισθηματική μας κατάσταση. Τα άτομα με αυτογνωσία μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τα δικά τους η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ να μη συμπεριληφθει κατι.

Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Είστε ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες και άγνωστες αισθήσεις. Αντλείτε γνώσεις από την επαφή με άλλους. Ο Goleman ισχυρίζεται ότι εκείνοι με ανεπτυγμένη αυτοεκτίμηση έχουν έντονο χιούμορ.

Αυτοέλεγχος

συναισθηματική νοημοσύνη συμπεριφορικά χαρακτηριστικά στοιχεία χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Εκτός από τη γνώση του πώς νιώθουμε, η συναισθηματική νοημοσύνη απαιτεί την ικανότητα ελέγχου και διαχείρισης των συναισθημάτων μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστείλετε ή να αποκρύψετε τα πραγματικά σας συναισθήματα, αλλά μάλλον ότι περιμένετε την κατάλληλη στιγμή, για μια συγκεκριμένη κατάσταση και στάση, ώστε να βρείτε την κατάλληλη συναισθηματική έκφραση γι ‘αυτό. Όσοι έχουν κατακτήσει αυτό το στοιχείο είναι πιο προσαρμόσιμοι και επιδέξιοι στην ορθολογική αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Έχουν επίσης ισχυρή επίγνωση που συνδυάζεται με πραγματιστική σκέψη. Θεωρούν την επιρροή τους στους άλλους πολύπλευρη. Μπορούν ρεαλιστικά να εκτιμήσουν και να αναλάβουν πραγματική ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους.

Κοινωνική επάρκεια

συναισθηματική νοημοσύνη στοιχεία συμπεριφοράς προσωπικότητα χαρακτηριστικά συναισθήματα ικανότητα

Μια άλλη σημαντική πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ικανότητα να τα πάτε καλά με τους άλλους. Για πραγματική αυτογνωσία, οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι περισσότεροι εργοδότες επωφελούνται από τη δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων με τους εργαζόμενους, ενώ οι εργαζόμενοι, με τη σειρά τους, μπορούν να αναπτύξουν συνεργασία με τους συνομηλίκους τους. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πάνω από όλα η ενεργός ακρόαση, η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία, η ηγετική θέση και η πειθώ.

ενσυναίσθηση

συναισθηματική νοημοσύνη στοιχεία συμπεριφοράς χαρακτηριστικά προσωπικότητας iq ζωή

Η ενσυναίσθηση, ή η συμπόνια, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Περιέχει τόσο την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων όσο και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε αυτούς. Εάν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη θλίψη ή την απελπισία σε ένα άτομο, τότε πρέπει να δείξουμε την ενσυναίσθησή μας σύμφωνα με τις ατομικές συναισθηματικές αντιλήψεις. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους καταλαβαίνουν τις εσωτερικές συναισθηματικές διαδικασίες στους ανθρώπους γύρω τους. Επομένως, μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά διαφορετικές καταστάσεις.

κίνητρο

συναισθηματική νοημοσύνη συμπεριφορικά στοιχεία προσωπικότητα χαρακτηριστικά συναισθήματα ικανότητα

Τα εσωτερικά κίνητρα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική νοημοσύνη. Τα άτομα με υψηλό κίνητρο έχουν τη φιλοδοξία και το πάθος να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους και να καλύψουν τις βαθύτερες ανάγκες τους. Επιλέγουν μονοπάτια που οδηγούν στην πνευματική τους τελειότητα. Είστε κατάλληλοι για έναν ενεργό τρόπο ζωής και θέτετε υψηλούς στόχους.

Διατηρήστε την ισορροπία μεταξύ συναισθημάτων και λογικής

συναισθηματική νοημοσύνη συμπεριφορικά χαρακτηριστικά στοιχεία χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Το χαμόγελο είναι επίσης ένα σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης 

συναισθηματική νοημοσύνη στοιχεία συμπεριφοράς στοιχεία προσωπικότητας χαρακτηριστικά συναισθήματα σκέφτονται