Yoganın farklı biçimleri vardır ve Ashtanga Yoga da bunlardan biridir. Ashtanga Yoga, yoganın en eski formlarından biridir..

Ashtanga Yoga Pozları ve Faydaları

“Ashtanga” terimi sekiz uzuv anlamına gelir. Bu nedenle “ashtanga yoga”, sekiz (kül anlamına gelen) adımda bireylerin zihnini arındırmaya odaklanır. Bu hemen hemen tüm yoga okullarının ve dallarının temelidir. Bir önceki adıma hakim olmadan bir sonraki adıma geçilemez. Ashtanga’nın sekiz adımı aşağıda listelenmiştir:

 • Kontrol – yama
 • Davranış kuralları – niyama
 • Pozlar – asanalar
 • Nefes kontrolü – pranayama
 • Duyusal algıların geri çekilmesi – pratyahara
 • Konsantrasyon – dharana
 • Kesintisiz meditasyon – dhyana
 • Tam denge – Samadhi

Bundan, Ashtanga yoganın ne asanalara ne de asanaların düzenine atıfta bulunduğu sonucuna varabiliriz. Terimin ayrıca herhangi bir diziyle de ilgisi yoktur. Bu yoganın amacı, yukarıda bahsedilen yoganın sekiz uzvunu Patanjali’nin yoga sutralarında somutlaştırmaktır. Ashtanga yoganın, bugün öğretilen yoga formlarının çoğunda etkisi vardır..

astanga yogası

Tarih:

Ashtanga yoga, bilge Vamana Rishi tarafından Yoga Korunta’da kaydedilen eski bir el yazmasıdır. 1900’lerde bu metnin Sri T. Krishnamacharya’ya Guru Rama Mohan Brahmachari tarafından verildiğine inanılıyor. Bu metin daha sonra 1927’den başlayarak Krishnamachraya tarafından eğitilirken Pattabhi Jois’e verildi. Metnin çeşitli asanalar hakkında bilgiler ve ayrıca Vinyasa, Bandhas, Drishti, Mudras ve Felsefe üzerine orijinal öğretileri içerdiği söyleniyor. 1948’den beri Pattabhi Jois, “Ashtanga Yoga Araştırma Enstitüsü” adlı Yoga Shala’sında Ashtanga yoga öğretiyor. Öğretileri öğretmen-disiplin veraset geleneğine uygundur..

Uygulama:

Yoga çok zorlu bir fiziksel uygulamadır. Modern Ashtanga yoganın amacı, bireylerin hiperaktif zihinlerini dinç bedenlere kanalize etmektir. Ashatanga yoganın asanalarını mükemmel bir şekilde gerçekleştirmek için, Vinyasa ve Tristhana’nın kullanımını dahil etmek gerekir..

Vinyasa:

Solunum ve hareket sistemini ifade eder. Vinyasa’ya göre, her hareket için nefes alırsınız. Surya Namaskar (güneşe selam) örneğini ele alalım, 9 Vinyasa var. Böylece, bu şekilde her poza belirli sayıda Vinyasa atanır. Vinyasa’nın amacı içsel temizliktir – asanaları yaparken nefes ve hareketimiz koordine edildiğinde, kan ısıtılır, böylece inceltilir ve temizlenir. Bu, kanın kolay dolaşımını kolaylaştırır. Bu da eklem ağrılarının hafiflemesine ve hastalıkları vücuttan atmasına neden olur. Vinyasa, vücuttaki kirleri ve toksinleri uzaklaştıran terleme ile sonuçlanır. Dolayısıyla Vinyasa vücudu sağlıklı ve güçlü kılar..

Tristana:

Duruş, nefes alma sistemi ve bakılan yer gibi üç dikkat veya hareket noktasının birleşimini ifade eder. Bu üç nokta Yoga pratiği için çok önemlidir. Tristhana, vücudun üç seviyede, yani beden, zihin ve sinir sistemi arınmasına odaklanır..

Ashtanga yoga uygulamasındaki bir sonraki aşama, iç temizliğin önemli bir parçası olarak bir insandaki altı zehri hafifletmektir. Yoga yazıları, Tanrı’nın ruhsal kalplerimizde ışık şeklinde bulunduğunu belirtir. Ancak manevi kalp şu altı zehirle çevrilidir:

a.arzu (kama)

B.nager (krodha)

C.yanılsama (moha)

NS.açgözlülük (lobha)

e.kıskançlık (matsarya)

F.tembellik (madha)

Tam bir özveri ve titizlikle düzenli yoga pratiğinde, kişi Vinyasa’nın ürettiği ısının vücuttaki tüm bu zehirleri hafiflettiğini ve böylece içsel ışığı, yani Tanrı’yı ​​özgür bıraktığını hissetmeye başlayabilir..

Ashtanga Yogasana’nın Altı Serisi:

Ashtanga yogada kişinin vücudunu arındırma ve güçlendirme tekniğine asana denir. Ashtanga yogadaki asanalar altı seri halinde sınıflandırılır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, bir sonraki adıma geçmek için her adımı gerçekleştirmek gerekir. Her poz, bir sonrakini gerçekleştirmek için güç ve denge geliştirmek için bir hazırlık pozu olduğundan, asanaların sırasına tamamen uyulmalıdır..

Ashtanga yoga üç ana seriye, yani birincil seri, orta seri ve ileri seriye ayrılmıştır..

İlk Seri – Surya Namaskar:

Ashtanga Yoga durumunda Surya Namaskar’ın iki bölümü vardır – Surya Namaskar A ve Surya Namaskar B.

Surya Namaskar A, 10 adımdan oluşur ve yapılması çok kolaydır. Bu Ashtanga yoganın ilk adımıdır. Onlar:

 • tadasana
 • Urdhva Hastasana
 • Uttanasana
 • Düz sırt
 • Chaturanga Dandasana
 • Urdhva Mukha Svanasana
 • Adho Mukha Svanasana
 • Uttanasana
 • Urdhva Hastasana
 • tadasana

Surya Namaskar B, öncekine kıyasla 10 dinamik ve zorlu pozdan oluşuyor.

 • tadasana
 • Utkatasana
 • Uttanasana
 • Düz sırt
 • Chaturanga Dandasana
 • Urdhav Mukha Svanasana
 • Adho Mukha Svanasana
 • Virabhdrasana – 1
 • Chaturanga Dandasana
 • Urdhva Mukha Svanasana

İkinci Seri – Temel Asanalar (ayakta durma pozisyonları):

Surya Namaskar tarafından takip edilmesi gereken altı temel poz vardır. Bu seri kapsamında yapılan asanalar aşağıda sıralanmıştır:

 • padangusta
 • Padahastasana
 • Utthita Trikonasana
 • Utthita Parsvakonasana
 • Prasarita Padottanasana
 • Parsvottanasana

Üçüncü Seri – Birincil (yoga chikitsa):

Bu, Ashtanga yoganın en zorlu kısmı olarak kabul edilir. Bu genellikle çok zorlu ve zordur. Bu yeni başlayan biri olarak öğrenen ilk kişi.

Dördüncü Seri – Orta (nadi shodana):

Bu seri kişiyi temel fiziksel seviyeden çok daha enerjik bir seviyeye taşır..

Beşinci Seri – Gelişmiş (sthira bhaga):

Advanced serisi iki seriye ayrılıyor, yani Sthira Bhaga A ve Sthira Bhaga B. Sthira Bhaga A yerçekimine meydan okuyan asanalardan oluşurken, Sthira Bhaga B sizi çok daha ileri bir seviyeye taşıyor..

Altıncı Seri – Bitirme pozisyonları:

Bitirme pozisyonları çoğunlukla bireyin enerjisini uyumlu hale getirmek için yapılır..

Asanaları yapmak genellikle çok kolaydır. Ancak zor kısım, asanaların sırasını takip ederek gelir. Ashtanaga yogada nefes, dirshti ve bandhalar çok önemlidir. Dizinin belirli bir bölümünü unutursanız, durmanız ve en baştan başlamanız gerekir. Bu nedenle, bir eğitmen altında gerçekleştirmek en iyisidir..