Yoga, eski Hindu felsefesinin bir parçasıdır. Bedeninizin aydınlanmasına veya gelişmesine ya da ruhunuzu onarmaya götüren birkaç farklı yolu vardır. Yoga bize huzur verir ve hatta ruhumuzun daha yüksek bir seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, farklı insanlar mevcut çeşitli yogik yollara farklı tepkiler verirler..

Jnana Yoga Nasıl Yapılır?

Jnana Yoga Nedir??

Jnana Yoga’ya Gyaana yoga da denir. Hindu kutsal metinlerinde bahsedilen dört yogik yoldan biridir. Geeta, kişinin kendi bedeni ve güçleri hakkındaki bilgisini genişletmek için kullanımından bahseder. Sanskritçe’de ‘Jnana’ bilgi anlamına gelir. Bu yogik yol, Hindu’nun Nondualizm ilkesine dayanır. Ana prensibi ‘Advaita Vedanta’dır. ‘Advaita’ ikili olmayan anlamına gelir ve ‘Vedanta’ Vedik bilgiyi ifade eder.Vashishtha, Adi Shankara, Ramana Maharshi ve Nisargadatta Maharaj Jnana yoganın önde gelen öğretmenleridir..

Jnana Yoga’nin tanımı nedir??

Jnana Yoga, üç klasik Yoga türünden biridir ve “Meditasyon Yogası” olarak adlandırılır. Advaita Vedanta’ya göre. Jnana Yoga, çalışma ve meditasyon yoluyla elde edilebilecek “mutlak bilinç farkındalığı” olarak tanımlanır..

Jnana Yoga Yöntemleri ve Aşamaları:

Jnana yoga, aydınlanmaya veya kendini gerçekleştirmeye giden doğrudan yollardan biridir. Biriyle gerçekten neler olup bittiğini belirlemenize yardımcı olur. Gerçeği yalanlardan ayırmanıza yardımcı olur. Bu yolda üç ana aşama vardır.

  • İlk aşama denir Sravanam, kelime anlamı olarak dinlemek demektir. Bu aşamada guru öğrencilerini doğru yola yönlendirir. Öğrenciler gurularının tüm öğretilerini dinler ve özümserlerken, öğrencilerine Vedalarda bahsedilen tüm öğretileri öğretir. Bu yolun büyük guruları tarafından kullanılan hikayeler ve benzetmeler birkaç kez kaydedildi ve yeniden anlatıldı.!

  • İkinci aşama denir Mananam, Bu, kelimenin tam anlamıyla, gerçekleri kafanızda düşünmek veya ödüllendirmek anlamına gelir. Bu aşamada, gurusundan öğrenebileceği her şeyi öğrenmiş olan öğrenci, bu öğretileri yansıtmaya çalışır. Gözlemler, tefekkür eder ve sonra kendi sonuçlarını çıkarır..
  • Üçüncü aşama denir Nididhyasana, kelimenin tam anlamıyla meditasyon yapmak anlamına gelir. Bu aşamada öğrenci meditasyon yapar ve bu Gerçeğe doğru genişlemeye yol açar. Öğrenci, gurusunun Brahman öğretileri ve zihninin yansımaları üzerinde meditasyon yapar..

Jnana Yoga Meditasyonu Nasıl Yapılır??

  • Jnana yoga, guruların öğrettiği ve sizin öğrenmeniz gereken belirli bir dogmaya dayanmaz. Gerçeği keşfetmenin ve onu kendin için anlamanın bir yoludur. Jnana yoga, gerçeğin tutarlılık gerektirdiğini söyler. Çünkü görünen sonra kaybolan bir şey mutlak olarak kabul edilemez. Tutarlılık, Maya’nın gerçek ve yanılsamaları arasında ayrım yapmamıza yardımcı olur..
  • Sürekli değişen görünümlerin içinde de bir miktar gerçek saklı olduğu doğrudur! Ancak Jnana yoga, yalnızca mutlak gerçeği keşfetmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için sürekli kendinizi sorgulamanızı sağlar. Sizden sürekli değişen deneyimlerinize bakmamanızı, sabit kalan davranışlarınızı not etmenizi ister..
  • Tüm deneyimleriniz için neyin gerekli olduğunu gözlemlemelisiniz. Hepsi arasındaki tek bağlantı nedir? En önemlisi, kendinize ‘Ben kimim?’ diye sormanızı sağlıyor.
  • Kendini Brahman’ın öğretilerini almaya hazırlamak için, jnana yoga öğrencisinin önce dört kurtuluş yolunu veya ‘Sadhana Chatushtaya’yı edinmesi gerekir. Bunlar arasında ‘Viveka’ veya doğru ile yanlışı ayırt etme yeteneği, ‘Vairagya’ veya dünyevi olan her şeyden kayıtsızlık ve kopma, ‘Shad sampat’ veya yaşamın altı erdemi ve ‘Mumukshutva’ veya kurtuluş veya mokşa için yanan bir arzu yer alır..
  • ‘Shad Sampat’ veya yaşamın altı erdemi, iç huzuru, duyular üzerinde kontrol, eğlence, dayanıklılık, inanç ve tam konsantrasyon veya odaklanma uğruna tüm faaliyetlerden vazgeçmeyi içerir..

Bir öğrenci bu dört aracı edindikten sonra, Jnana yoga yolculuğuna çıkmaya hazırdır. Fiziksel egzersizleri içeren geleneksel yogadan farklı olarak, Jnana Yoga, dünyanın sıradan yönlerinden fiziksel ve psikolojik olarak özgürleşmenizi gerektirir. Bu aydınlanmaya ulaşmak için gereken süre sabit değildir. Bazı başarılı zihinler sadece birkaç güne ihtiyaç duyarken, diğerlerinin bilgiye giden bu yolu tamamlaması yıllar alır. Jnana Yoga’nın nihai amacı, yaşamda benlik yanılsamasından kurtulabileceğiniz ve gerçeğin algılanmasına açık olduğunuz bir noktaya ulaşmaktır..